ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/7/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.Φ.Μ.:094489789
Γ.Ε.ΜΗ.:058014004000
Μ.Α.Ε.:35690/062/Β/96/0117
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Δέλτα
Διεύθυνση:ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ Ο.Τ.47
Τηλέφωνο:2310570100